Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekty

 

PRVNÍ POMOC SENIORŮM

tsk-logo.png

logo3.png

 

PROJEKT "PRVNÍ POMOC SENIORŮM"

Zaměstnanci Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, se zúčastní v rámci příhraniční spolupráce se Slovenskou republikou projektu "První pomoc seniorům".

Projekt je zaměřený na odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách a byl schválen Fondem mikroprojektů na základě Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. 2014/0073 v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Vzdělávací aktivity jsou spolufinancovány EU - z evropského fondu regionálního rozvoje.

Cílem projektu je prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti poskytování první pomoci.

Celkem bude proškoleno 285 pracovníků v sociálních službách z partnerských zařízení sociálních služeb pro seniory - dvě zařízení v Žilině (Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Harmónia) a dvě zařízení v Ostravě (Domov Čujkovova a Domov Sluníčko).

 

 

 

 logo-2.png

Profesním vzděláváním ke kvalitnějším službám 

Domova Čujkovova

 

 

 

Domov Čujkovova se účastní vzdělávacího projektu, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cíle projektu:

  • proškolit zaměstnance v moderních metodách a efektivních principech poskytování sociální péče seniorům a omezit tak vznik případných krizových situací při práci
    s uživateli,
  • vytvořit ucelený plán vzdělávání pro zaměstnance dle jejich specifických požadavků
    a potřeb klientů.

Realizací projektu se prohloubí dovednosti našich zaměstnanců s cílem účinně pracovat
s uživateli a poskytnout jim tak kvalitní sociální péči. Projekt je zaměřen na zvýšení odborné připravenosti zaměstnanců a je plně v souladu s cíli organizace.

Celkem bude v letech 2014 a 2015 realizováno 61 školících dnů pro zapojených 114 zaměstnanců.

 

 

 

 

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/3.1.03/A7.00213