Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podpora organizace

Podpora Moravskoslezského kraje v roce 2017

Na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 3/215 ze dne 16.3.2017 byla Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, poskytnuta účelová dotace v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v celkové výši 11 681 000,- Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

  • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 2 497 000,- Kč

  • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 9 184 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb, zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020. Domov Čujkovova použije přidělené prostředky v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Podpora statutárního města Ostrava v roce 2017

Na základě usnesení zastupitelstva města Ostravy č. 1423/ZM1418/22 ze dne 14.12.2016 byl Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci schválen neinvestiční příspěvek na provoz a na odpisy v celkové výši 15 909 000,- Kč.

 

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

  • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 1 915 000,- Kč

  • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 13 994 000,- Kč

 

Podpora Moravskoslezského kraje v roce 2016  

Na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 18/1868 ze dne 25.2.2016 byla Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, poskytnuta účelová dotace v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v celkové výši 10 430 000,- Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

  • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 2 230 000,- Kč
  • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 8 200 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb, zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020. Domov Čujkovova použije přidělené prostředky v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje". 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 21/2231 ze dne 22.9.2016 rozhodlo o poskytnutí a navýšení účelových dotací v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Dle uvedeného usnesení byla organizaci navýšena účelová dotace určená k financování sociálních služeb o částku 1 078 000 tis. Kč.

Celková částka poskytnuté dotace pro rok 2016 činí 11 508 000,- Kč, z toho pro:

  • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částka 2 900 000,- Kč
  • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částka 8 608 000,- Kč

 

Podpora Moravskoslezského kraje v roce 2015

Moravskoslezský kraj podpořil Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkovou organizaci, účelovou dotací v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v celkové výši 10 327 000,- Kč. Z toho službu: 

  • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 2 208 000,- Kč
  • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 8 119 000,- Kč 

Finanční prostředky byly organizaci poskytnuty na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“. Prostředky jsou využity v souladu s podmínkami „Programu na podporu sociálních služeb pro rok 2015“.