Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktualizováno 12. 9. 2017

V Domově Čujkovova poskytujeme:

 • ubytování
 • stravování03.jpg
 • úkony péče, ke kterým patří:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
  • aktivizační činnosti
  • sociálně terapeutické činnosti

Ubytování:

 • Domov disponuje jednolůžkovými a dvojlůžkovými pokoji. Jednolůžkový a dvojlůžkový pokoj tvoří buňku se společným sociálním zařízením (WC a umyvadlo). Na každém poschodí je koupelna.

04.jpg

13.jpg

 • Pokoj je vybaven následujícím zařízením: polohovacím lůžkem, nočním stolkem s výsuvnou servírovací deskou, vestavěnou uzamykatelnou šatní skříní s nástavcem, televizní přípojkou. Ostatní vybavení je do pokoje doplňováno dle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů.Obrazek

   

 • Každý nově nastupující uživatel je ubytován ve dvoulůžkovém pokoji a může se u vedoucí útvaru sociální péče zaevidovat do pořadníku čekatelů na jednolůžkový pokoj. Podmínkou pro ubytování v jednolůžkovém pokoji je schopnost plné úhrady služeb (lze dohodnout doplatek s příbuznými uživatele).
 • Uživatel si může na své náklady vybavit pokoj vlastními drobnými bytovými doplňky - poličkou, obrázky, soškami, fotografiemi, květinami, radiopřijímačem, televizním přijímačem, videopřehrávačem nebo DVD. Za radiopřijímač a televizní přijímač hradí uživatel poplatek dle platné vyhlášky o telekomunikačních poplatcích. Není možno vybavovat pokoj vlastním nábytkem, lůžkovinami, ložním prádlem.
 • Uživatelům poskytujeme zdravotní a ošetřovatelskou péči v souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, nepřetržitě 24 hodin denně. Zdravotní péče, kterou v domově zabezpečuje praktický lékař, konsiliární lékaři a odborný zdravotnický personál, je hrazena ze zdravotního pojištění uživatele.  Ošetřovatelská péče je poskytována uživatelům, kteří mají přiznaný příspěvek na péči, a to do výše přiznaného příspěvku. Ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné sestry, obslužnou péči zajišťují pracovníci v sociálních službách.
 • Podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou, přáteli a známými. Sociální pracovnice poskytují sociální poradenství a pomáhají uživatelům při vyřizování jejich záležitostí na úřadech a dalších institucích. Prostřednictvím sociálních pracovnic si mohou uživatelé objednat denní tisk a časopisy.
 • Uživatelé se podle svého zájmu a zdravotního stavu mohou účastnit kulturního, společenského a duchovního života v domově a dalších akcí, pořádaných domovem či jinými organizacemi.

17.jpg


Doplňkové služby:

 • Uživatelé mají možnost přímo v domově využívat služeb holičství, kadeřnictví, pedikúry a nakoupit si v prodejně občerstvení.
   

kadernictvi.jpgp2270351.jpg 

pedikura-1.jpg

 
Stravování: 

 • Strava je v domově připravována v souladu s platnými normami. Jsou podávána tři hlavní a dvě vedlejší jídla. Dietní stravování doporučuje praktický lékař. Strava je podávána v jídelnách zařízení na jednotlivých úsecích, případně na pokojích uživatelů.