Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktualizováno 12. 9. 2017

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poslání sociální služby:

Posláním Domova se zvláštním režimem je vytvářet uživatelům, kteří onemocněli demencí, vstřícné, klidné a bezpečné prostředí, ve kterém jsou maximálně zohledněny individuální potřeby a jedinečnost každého člověka.

Uživatelům naší služby zajišťujeme zdravotní, ošetřovatelskou a sociální podporu a pomoc při naplňování aktivního a důstojného života.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností, zejména z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a jiných typů demencí, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 
Sociální služba není určena osobám:
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • požadujícím službu, kterou domov neposkytuje,
 • s jiným závažným psychiatrickým onemocněním, které brání společnému soužití 
 • (např. psychotickým onemocněním),
 • s mentálním postižením,
 • které jsou aktuálně závislé na požívání alkoholu nebo jiných návykových látek,
 • s úplnou ztrátou zraku.
 
Cíle sociální služby:
 
 • Prostřednictvím vlídného a empatického chování zaměstnanců vytvořit pro uživatele příjemné, klidné a bezpečné prostředí.
 • Zachování stávající soběstačnosti uživatelů v co největší možné míře.
 • Zachování stávající nezávislosti a svobodného rozhodování uživatelů.
 • Podpora dovedností a schopností k naplňování vlastních zájmů uživatelů.
 • Podpora udržování kontaktů s rodinou, přáteli a společenským prostředím.
 • Podpora běžného způsobu života uživatelů.
 • Podpora individuálních potřeb a cílů.
 • Zajištění důstojného způsobu života.

 

Zásady poskytované služby:

 1. aktivní způsob života
 2. individuální přístup
 3. podpora při naplňování potřeb a zájmů uživatelů
 4. ochrana a respektování lidských práv
 5. zachování lidské důstojnosti
 6. empatický, ohleduplný, vstřícný a laskavý přístup k uživatelům
 7. multiprofesní odbornost
 8. týmová spolupráce zaměstnanců

 

Kritéria pro zařazení do evidence zájemců o službu DZR