Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktualizováno 12. 9. 2017

 

DOMOV PRO SENIORY

Poslání sociální služby:

Posláním Domova pro seniory je poskytovat osobám celoroční sociální, zdravotní a ošetřovatelskou podporu a péči.

Poskytujeme kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku v důležité etapě jeho života. Umožňujeme našim uživatelům prožít důstojný a kvalitní život s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám a přáním.

Cílová skupina:

Sociální služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Přičemž tyto osoby již nemohou využít jiný typ sociálních služeb poskytovaných v jejich přirozeném prostředí.

 

Sociální služba není určena osobám, které:

 • nepotřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • vyžadují vzhledem ke zdravotnímu stavu poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • požadují službu, kterou domov neposkytuje,
 • jsou aktuálně závislé na požívání alkoholu nebo jiných návykových látek,
 • trpí mentálním postižením,
 • z důvodu duševního onemocnění ohrožují sebe či ostatní, narušují pravidla společného soužití.
 
Cíle sociální služby:
 1. Zachování stávající soběstačnosti v co největší možné míře.
 2.  Podpora aktivního a běžného způsobu života.
 3. Podpora schopností a dovedností k naplňování vlastních zájmů.
 4. Zajištění důstojného způsobu života.
 5. Podpora individuálních potřeb a cílů.
 6. Podpora udržování kontaktů s rodinou, přáteli a společenským prostředím.

Zásady poskytované sociální služby:

 • aktivní způsob života
 • individuální přístup
 • podpora při naplňování potřeb a zájmů uživatelů
 • ochrana a respektování lidských práv
 • zachování lidské důstojnosti
 • empatický, ohleduplný, vstřícný a laskavý přístup k uživatelům
 • multiprofesní odbornost
 • týmová spolupráce zaměstnanců